Arrangementer

NKK Bø - 15. - 17. februar

Norwegian Horse Festival (Lillestrøm) - 20. 24. februar

Dog Symposium (Oslo) 2.- 3. mars

Vårprøven LC - Østlandet 28. april